xem phĩm xetMẫu phiếu điều tra doanh nghiệp

xemphĩmxetMẫuphiếuđiềutradoanhnghiệp:Doanhnghiệplàmộttrongnhữngđối

Doanh nghiệp là một trong những đối tượng người dùng điều tra số 1 được hướng đến trong giải pháp Tổng điều tra kinh tế tài chính 2021, nhằm mục đích cung ứng những nhu yếu quản trị của Đảng, Nhà nước ; đồng thời làm dàn mẫu tổng thể và toàn diện về cơ sở kinh tế tài chính cho những điều tra chọn mẫu trong quá trình tiếp theo .

Tổng điều tra kinh tế 2021 nhằm mục đích cụ thể là gì, được thực hiện như thế nào? Để giải đáp các thắc mắc đó, mời quý bạn đọc theo dõi bài viết Mẫu phiếu điều tra doanh nghiệp sau đây:

Tổng điều tra kinh tế 2021

Ngày 03/6/2020, Thủ tướng nhà nước đã phát hành quyết định hành động số 752 / QĐ-TTg về việc xây dựng Ban chỉ huy Tổng điều tra kinh tế tài chính Trung ương năm 2021. Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch góp vốn đầu tư đã phát hành giải pháp tổng điều tra kinh tế tài chính 2021 .

Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, sự nghiệp nhằm đáp ứng các mục đích sau:

Bạn đang đọc: Mẫu phiếu điều tra doanh nghiệp

+ Đánh giá sự tăng trưởng về số lượng, quy mô và lao động của những cơ sở kinh tế tài chính ; hiệu quả sản xuất kinh doanh thương mại ( viết gọn là SXKD ) ; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin ; cơ cấu tổ chức, sự phân bổ của những cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế tài chính và theo hình thức chiếm hữu nhằm mục đích cung ứng nhu yếu quản trị của Đảng, nhà nước, những Bộ, ngành và địa phương .
+ Tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của những chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước ( GDP ), Tổng sản phẩm trên địa phận tỉnh, thành phố thường trực Trung ương ( GRDP ) năm 2020 theo Đề án “ Đổi mới tiến trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa phận tỉnh, thành phố thường trực Trung ương ” và những chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống thông tin tài khoản vương quốc .
+ Cập nhật thông tin, thiết kế xây dựng cơ sở tài liệu Giao hàng quy đổi năm gốc so sánh Giao hàng biên soạn những chỉ tiêu thống kê kinh tế tài chính – xã hội ; làm dàn mẫu tổng thể và toàn diện về cơ sở kinh tế tài chính cho những cuộc điều tra chọn mẫu trong quá trình tiếp theo của ngành Thống kê, những Bộ, ngành và địa phương .
Tổng điều tra kinh tế tài chính 2021 triển khai tích lũy thông tin so với 4 đối tượng người tiêu dùng sau :
– Doanh nghiệp ;
– Đơn vị sự nghiệp, hiệp hội ;
– Cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại thành viên ;
– Cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng .
Như vậy, doanh nghiệp là một trong đối tượng người dùng quan trọng của Tổng điều tra kinh tế tài chính 2021. Vậy, doanh nghiệp được triển khai điều tra những thông tin gì ? Mời theo dõi phần tiếp theo của bài viết .

Quy trình điều tra doanh nghiệp

Nhằm triển khai có hiệu suất cao việc tích lũy thông tin, Tổng điều tra Kinh tế 2021 đã vạch ra giải pháp, hướng dẫn lập list đơn vị chức năng điều tra, tiến hành điều tra và nghiệm thu sát hoạch tác dụng điều tra của doanh nghiệp .
– Tổ TT TW lập list nền điều tra hàng loạt doanh nghiệp, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt, khu vực SXKD và list điều tra mẫu so với doanh nghiệp được chọn mẫu điều tra ;
– Tổ TT cấp tỉnh tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên, quản trị mạng lưới hệ thống theo tiêu chuẩn lao lý ; tổ chức triển khai những lớp tập huấn nhiệm vụ cho điều tra viên, giám sát viên, quản trị mạng lưới hệ thống về nội dung, phương pháp điền bảng hỏi điện tử và chiêu thức tích lũy thông tin theo đúng pháp luật của Phương án điều tra ;
– Triển khai tích lũy thông tin tại những đơn vị chức năng điều tra theo những bước sau :

(1) Lập danh sách nền điều tra toàn bộ và điều tra chọn mẫu;

Xem thêm: Bộ Hồ sơ đến kỳ Quyết toán Thuế, Báo cáo tài chính cần chuẩn bị – Dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp

( 2 ) Cập nhật list nền điều tra hàng loạt và điều tra chọn mẫu lên Trang thông tin điện tử TĐT ;
( 3 ) Triển khai tích lũy thông tin ;
( 4 ) Kiểm tra, làm sạch, hoàn thành xong thông tin trên bảng hỏi điện tử .

Nội dung điều tra doanh nghiệp

Nội dung điều tra gồm có những nhóm thông tin sau :
– tin tức nhận dạng đơn vị chức năng điều tra : thông tin định danh ; ngành hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại ; mô hình doanh nghiệp .
– tin tức về lao động và thu nhập của người lao động : thông tin về người đứng đầu ; lao động của doanh nghiệp ; thu nhập của người lao động ;
– tin tức về hiệu quả, ngân sách SXKD : gia tài, nguồn vốn ; hiệu quả hoạt động giải trí, ngân sách SXKD ; thuế và những khoản nộp ngân sách ; vốn góp vốn đầu tư ; nghiên cứu và điều tra khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến ( R&D ), thay đổi phát minh sáng tạo ; những chỉ tiêu thống kê chuyên ngành trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê vương quốc phân tổ theo Hệ thống ngành kinh tế tài chính Nước Ta và Hệ thống ngành mẫu sản phẩm Nước Ta ; tiêu dùng nguồn năng lượng ;
– tin tức về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin : sử dụng ứng dụng quản trị, tự động hóa cho SXKD ; sử dụng hình thức thương mại điện tử qua hoạt động giải trí bán hàng và cung ứng dịch vụ trực tuyến ; năng lượng tiếp cận cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 ;
– tin tức về tình hình tiếp cận kinh tế tài chính, hội nhập kinh tế tài chính quốc tế và thông tin chuyên đề về đơn vị chức năng điều tra .

Mẫu phiếu điều tra doanh nghiệp

Các nội dung điều tra nêu trên sẽ được phản ánh rõ nét thông qua phiếu điều tra doanh nghiệp. Mời quý bạn đọc tham khảo mẫu phiếu điều tra doanh nghiệp dưới đây:

Qua bài viết, ta thấy được tầm quan trọng của việc điều tra doanh nghiệp trong việc phục vụ quản lý Nhà nước cũng như hoạch định chính sách phát triển kinh tế – xã hội. Mẫu phiếu điều tra doanh nghiệp được xây dựng một cách toàn diện, nhằm khai thác đầy đủ các khía cạnh, phác họa rõ bức tranh phát triển của một doanh nghiệp.

Chúng tôi mong rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp sẽ hữu ích với quý bạn đọc. Cảm ơn quý bạn đọc đã theo dõi bài viết của chúng tôi.

Xem thêm: Bộ Hồ sơ đến kỳ Quyết toán Thuế, Báo cáo tài chính cần chuẩn bị – Dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp

>> >> >> Tham khảo bài viết : Thành lập Doanh nghiệp

Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Doanh Nghiệp

xem phĩm xet

Đề xuất cho bạn