Tuyển nhân viên phục vụ bán thời gian, đầu bếp và lễ tân quanh Quận Futianshopee tuyển dụng2022

Tuyểnnhânviênphụcvụbánthờigian,đầubếpvàlễtânquanhQuậnFutianshopee

Tuyển nhân viên phục vụ bán thời gian, đầu bếp và lễ tân quanh Quận Futianshopee tuyển dụng2022

Tuyển nhân viên phục vụ bán thời gian, đầu bếp và lễ tân quanh Quận Futian

shopee tuyển dụng Tuyển nhân viên phục vụ bán thời gian, đầu bếp và lễ tân quanh Quận FutianĐịa chỉ:

Cần Thơ

yêu cầu về giới tính:

Nam giới

tuổi:

18+

shopee tuyển dụng Tuyển nhân viên phục vụ bán thời gian, đầu bếp và lễ tân quanh Quận FutianNăm làm việc:

vô hạn

số lượng:

11

shopee tuyển dụng Tuyển nhân viên phục vụ bán thời gian, đầu bếp và lễ tân quanh Quận FutianTiền lương:

500.000 / giờ

shopee tuyển dụng Tuyển nhân viên phục vụ bán thời gian, đầu bếp và lễ tân quanh Quận FutianYêu cầu công việc:

shopee tuyển dụng

  Tuyển nhân viên phục vụ bán thời gian, đầu bếp và lễ tân quanh Quận FutianĐiều kiện ứng tuyển:

  Tuyển nhân viên phục vụ bán thời gian, đầu bếp và lễ tân quanh Quận Futian

  1. Những người có thể gỡ lỗi video và card âm thanh đơn giản được ưu tiên;
  2. Hơn 7 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý nhân sự, trong đó có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương;
  3. Kỹ năng. Kỹ năng giao tiếp và phối hợp tốt, chơi tại chỗ, dễ thích nghi.
  4. Vận hành thành thạo các phần mềm tự động hóa văn phòng;
  5. Quen thuộc với các nền tảng phát triển truyền thông xã hội khác nhau như google \ facebook \ LinkedIn, trải nghiệm phát triển nền tảng phát triển khác tốt hơn.
  6. Tính cách vui vẻ, giao tiếp tốt, chính trực, khả năng diễn đạt bằng văn bản tốt, khả năng tổ chức và điều phối mạnh mẽ và khả năng xử lý tình huống khẩn cấp.
  7. Có nguyên tắc mạnh mẽ, làm việc tận tâm và tỉ mỉ, kiên nhẫn, chăm chỉ
  8. Có những hiểu biết độc đáo về quản lý công ty;
  shopee tuyển dụng

  Đề xuất cho bạn