Tuyển nhân viên phỏng vấn qua điện thoại tại Thanh Đảo, Sơn Đông, 9 đến 6tuyen tai xe2022

TuyểnnhânviênphỏngvấnquađiệnthoạitạiThanhĐảo,SơnĐông,9đến6tuyent

Tuyển nhân viên phỏng vấn qua điện thoại tại Thanh Đảo, Sơn Đông, 9 đến 6tuyen tai xe2022

Tuyển nhân viên phỏng vấn qua điện thoại tại Thanh Đảo, Sơn Đông, 9 đến 6

tuyen tai xe Tuyển nhân viên phỏng vấn qua điện thoại tại Thanh Đảo, Sơn Đông, 9 đến 6Địa chỉ:

Huế

yêu cầu về giới tính:

Nam giới

tuổi:

18+

tuyen tai xe Tuyển nhân viên phỏng vấn qua điện thoại tại Thanh Đảo, Sơn Đông, 9 đến 6Năm làm việc:

2 năm trở lên

số lượng:

39

tuyen tai xe Tuyển nhân viên phỏng vấn qua điện thoại tại Thanh Đảo, Sơn Đông, 9 đến 6Tiền lương:

300.000 / giờ

tuyen tai xe Tuyển nhân viên phỏng vấn qua điện thoại tại Thanh Đảo, Sơn Đông, 9 đến 6Yêu cầu công việc:

tuyen tai xe

  Tuyển nhân viên phỏng vấn qua điện thoại tại Thanh Đảo, Sơn Đông, 9 đến 6Điều kiện ứng tuyển:

  Tuyển nhân viên phỏng vấn qua điện thoại tại Thanh Đảo, Sơn Đông, 9 đến 6

  1. Quen thuộc với công việc và quy trình hàng ngày của các bộ phận dịch vụ khách hàng như Taobao, Tmall, Pinduoduo và Vipshop. Ưu tiên người giám sát dịch vụ khách hàng trên ba năm kinh nghiệm tại Taobao và Tmall;
  2. Ưu tiên các chuyên ngành nhân sự hoặc chuyên ngành quản lý hành chính;
  3. Làm việc nghiêm túc, tỉ mỉ, chủ động, có tinh thần trách nhiệm cao;
  4. Thông thạo điều hành các phần mềm tài chính, Excel, Word và các phần mềm văn phòng khác;
  5. Đam mê công việc, học hỏi tích cực, có kế hoạch nghề nghiệp, mong muốn trở thành thành viên nòng cốt trong nhóm;
  6. Làm việc tận tâm và cẩn thận, có thể hoàn thành công việc được giao một cách kịp thời,
  7. Có những hiểu biết độc đáo về quản lý công ty;
  8. Hơn 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực túi xách, quen thuộc với việc kiểm tra chất liệu túi sản phẩm;
  tuyen tai xe

  Đề xuất cho bạn