Tuyển nhân viên phỏng vấn qua điện thoại tại Thanh Đảo, Sơn Đông, 9 đến 6missinew 2022

TuyểnnhânviênphỏngvấnquađiệnthoạitạiThanhĐảo,SơnĐông,9đến6missine

Tuyển nhân viên phỏng vấn qua điện thoại tại Thanh Đảo, Sơn Đông, 9 đến 6missinew 2022

Tuyển nhân viên phỏng vấn qua điện thoại tại Thanh Đảo, Sơn Đông, 9 đến 6

missi Tuyển nhân viên phỏng vấn qua điện thoại tại Thanh Đảo, Sơn Đông, 9 đến 6Địa chỉ:

Tam Kỳ

yêu cầu về giới tính:

Giống cái

tuổi:

18+

missi Tuyển nhân viên phỏng vấn qua điện thoại tại Thanh Đảo, Sơn Đông, 9 đến 6Năm làm việc:

5 năm trở lên

số lượng:

24

missi Tuyển nhân viên phỏng vấn qua điện thoại tại Thanh Đảo, Sơn Đông, 9 đến 6Tiền lương:

500.000 / giờ

missi Tuyển nhân viên phỏng vấn qua điện thoại tại Thanh Đảo, Sơn Đông, 9 đến 6Yêu cầu công việc:

missi

  Tuyển nhân viên phỏng vấn qua điện thoại tại Thanh Đảo, Sơn Đông, 9 đến 6Điều kiện ứng tuyển:

  Tuyển nhân viên phỏng vấn qua điện thoại tại Thanh Đảo, Sơn Đông, 9 đến 6

  1. Cô. Chuyên ngành kế toán hoặc quản lý tài chính, cần cù và tận tâm, tác phong làm việc nghiêm túc, tận tâm và trách nhiệm, có chất lượng chuyên môn tốt;
  2. Có kỹ năng giao tiếp và thực thi tốt.
  3. Sử dụng thành thạo các loại phần mềm văn phòng để xử lý văn bản, lưu đồ cấu trúc, v.v.
  4. Kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận trong công việc, nghiêm túc và có trách nhiệm;
  5. Quen thuộc với quy trình tài chính thương mại điện tử, có tinh thần trách nhiệm cao và đạo đức nghề nghiệp xuất sắc được ưu tiên;
  6. Hơn 7 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý nhân sự, trong đó có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương;
  7. Thông thạo điều hành các phần mềm tài chính, Excel, Word và các phần mềm văn phòng khác;
  8. Ưu tiên các chuyên ngành nhân sự hoặc chuyên ngành quản lý hành chính;
  missi

  Đề xuất cho bạn