Trình gắn thẻ phiên âm tiếng Quảng Đông (bán thời gian từ xa)việc làm công nghệ sinh họcnew

TrìnhgắnthẻphiênâmtiếngQuảngĐông(bánthờigiantừxa)việclàmcôngnghệ

Trình gắn thẻ phiên âm tiếng Quảng Đông (bán thời gian từ xa)việc làm công nghệ sinh họcnew

Trình gắn thẻ phiên âm tiếng Quảng Đông (bán thời gian từ xa)

việc làm công nghệ sinh học Trình gắn thẻ phiên âm tiếng Quảng Đông (bán thời gian từ xa)Địa chỉ:

Bình Dương

yêu cầu về giới tính:

Giống cái

tuổi:

18+

việc làm công nghệ sinh học Trình gắn thẻ phiên âm tiếng Quảng Đông (bán thời gian từ xa)Năm làm việc:

1 năm trở lên

số lượng:

40

việc làm công nghệ sinh học Trình gắn thẻ phiên âm tiếng Quảng Đông (bán thời gian từ xa)Tiền lương:

400.000 / giờ

việc làm công nghệ sinh học Trình gắn thẻ phiên âm tiếng Quảng Đông (bán thời gian từ xa)Yêu cầu công việc:

việc làm công nghệ sinh học

  Trình gắn thẻ phiên âm tiếng Quảng Đông (bán thời gian từ xa)Điều kiện ứng tuyển:

  Trình gắn thẻ phiên âm tiếng Quảng Đông (bán thời gian từ xa)

  1. Có ước mơ, đam mê, niềm tin, không muốn trở nên tầm thường, dám chiến đấu, kỳ vọng cao về hiệu suất và dám đặt các chỉ số doanh thu và lợi nhuận gộp cao hơn.
  2. Có trình độ ngoại ngữ và viết lách tốt, có khả năng tiếp thị, ý thức phục vụ và tinh thần làm việc nhóm tốt;
  3. Quen thuộc với công việc và quy trình hàng ngày của các bộ phận dịch vụ khách hàng như Taobao, Tmall, Pinduoduo và Vipshop. Ưu tiên người giám sát dịch vụ khách hàng trên ba năm kinh nghiệm tại Taobao và Tmall;
  4. Am hiểu về thương mại điện tử và tiếp thị trên Internet, có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới và thương mại điện tử quốc tế;
  5. Sử dụng thành thạo các loại phần mềm văn phòng để xử lý văn bản, lưu đồ cấu trúc, v.v.
  6. Quen thuộc với các quy tắc giao dịch, hệ thống xúc tiến tiếp thị và môi trường hoạt động của các kênh bên ngoài như Pinduoduo;
  7. Khả năng điều hành mạnh mẽ, chủ động và có tinh thần làm việc nhóm tốt
  8. Hơn 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực túi xách, quen thuộc với việc kiểm tra chất liệu túi sản phẩm;
  việc làm công nghệ sinh học

  Đề xuất cho bạn