Trình gắn thẻ phiên âm tiếng Quảng Đông (bán thời gian từ xa)tuyển dụng điều dưỡng2022

TrìnhgắnthẻphiênâmtiếngQuảngĐông(bánthờigiantừxa)tuyểndụngđiềudưỡ

Trình gắn thẻ phiên âm tiếng Quảng Đông (bán thời gian từ xa)tuyển dụng điều dưỡng2022

Trình gắn thẻ phiên âm tiếng Quảng Đông (bán thời gian từ xa)

tuyển dụng điều dưỡng Trình gắn thẻ phiên âm tiếng Quảng Đông (bán thời gian từ xa)Địa chỉ:

Thành phố Hồ Chí Minh

yêu cầu về giới tính:

Nam giới

tuổi:

18+

tuyển dụng điều dưỡng Trình gắn thẻ phiên âm tiếng Quảng Đông (bán thời gian từ xa)Năm làm việc:

3 năm trở lên

số lượng:

57

tuyển dụng điều dưỡng Trình gắn thẻ phiên âm tiếng Quảng Đông (bán thời gian từ xa)Tiền lương:

390.000 / giờ

tuyển dụng điều dưỡng Trình gắn thẻ phiên âm tiếng Quảng Đông (bán thời gian từ xa)Yêu cầu công việc:

tuyển dụng điều dưỡng

  Trình gắn thẻ phiên âm tiếng Quảng Đông (bán thời gian từ xa)Điều kiện ứng tuyển:

  Trình gắn thẻ phiên âm tiếng Quảng Đông (bán thời gian từ xa)

  1. Hơn ba năm kinh nghiệm trong thiết kế sản phẩm túi, hơn một năm kinh nghiệm quản lý nhóm, dẫn dắt sự phát triển hoặc tham gia chuyên sâu vào nhiều sản phẩm túi thành công
  2. Kỹ năng đọc, viết và dịch tiếng Anh xuất sắc, có kỹ năng viết và kinh nghiệm biên tập tốt;
  3. Chịu được áp lực công việc lớn, đầu óc linh hoạt, chịu thương chịu khó, chịu khó, hợp tác làm việc ngoài giờ, nhạy bén với các con số;
  4. Làm việc nghiêm túc, tỉ mỉ và chu đáo;
  5. Tính cách lạc quan, vui vẻ, có khả năng giao tiếp, phối hợp, thích ứng và chịu áp lực cao;
  6. Có những hiểu biết độc đáo về quản lý công ty;
  7. Có nguyên tắc mạnh mẽ, làm việc tận tâm và tỉ mỉ, kiên nhẫn, chăm chỉ
  8. Sinh viên mới tốt nghiệp được chấp nhận;
  tuyển dụng điều dưỡng

  Đề xuất cho bạn