Xưởng xe đạp Toray tuyển số lượng lớn công nhân nghỉ đôngtuyển dụng thiết kếnew

Xưởng xe đạp Toray tuyển số lượng lớn công nhân nghỉ đôngtuyển dụng thiết kếnew

XưởngxeđạpToraytuyểnsốlượnglớncôngnhânnghỉđôngtuyểndụngthiếtkếnew:

300 nhân dân tệ bao gồm thức ăn và chỗ ở cho công nhân tạm thời trên tàu điện ngầmtuyển dụng thiết kếnew 2022

300 nhân dân tệ bao gồm thức ăn và chỗ ở cho công nhân tạm thời trên tàu điện ngầmtuyển dụng thiết kếnew 2022

300nhândântệbaogồmthứcănvàchỗởchocôngnhântạmthờitrêntàuđiệnng