sex nhat mupMột số các ví dụ về các loại hình doanh nghiệp Việt Nam

sexnhatmupMộtsốcácvídụvềcácloạihìnhdoanhnghiệpViệtNam:ThịtrườngV

Thị trường Việt Nam là thị trường trẻ, đầy tiềm năng. Với chính sách mở cửa kinh tế, hiện tại thị trường Việt Nam vẫn đang phát triển không ngừng. Pháp luật cũng tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước có thể đầu tư phát triển mọi mặt. Cùng Phan Law Vietnam tìm hiểu một số các ví dụ về các loại hình doanh nghiệp Việt Nam để nắm rõ hơn về vấn đề này.

Doanh nghiệp tư nhân

Ví dụ về các loại hình doanh nghiệp Việt Nam không thể bỏ qua loại hình doanh nghiệp tư nhân. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Cũng vì đặc điểm này, doanh nghiệp tư nhân chưa đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật để trở thành pháp nhân hoàn chỉnh. Doanh nghiệp tư nhân có thể xem là tài sản riêng của chủ sở hữu doanh nghiệp. Vì vậy, Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh. Ngoài ra, doanh nghiệp tư nhân do không có tư cách pháp nhân dẫn đến không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Công ty trách nhiệm hữu hạn

Hiện tại, theo những lao lý tại Luật Doanh nghiệp 2020, mô hình công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn được chia thành công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên .
vi-du-ve-cac-loai-hinh-doanh-nghiep

Đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Trong khi đó, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp trong đó Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50 và Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020.

Bạn đang đọc: Một số các ví dụ về các loại hình doanh nghiệp Việt Nam

Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp và không được phép phát hành CP, trừ trường hợp để quy đổi thành công ty CP .

Công ty cổ phần

Công ty CP mang những được đặc thù được lao lý đơn cử tại Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau :
“ 1. Công ty CP là doanh nghiệp, trong đó :
a ) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là CP ;
b ) Cổ đông hoàn toàn có thể là tổ chức triển khai, cá thể ; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa ;
c ) Cổ đông chỉ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác của doanh nghiệp trong khoanh vùng phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp ;
d ) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng ủy quyền CP của mình cho người khác, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật này. ”

2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty.”

Xem thêm: Lịch nộp thuế tháng 4/2021: Các loại báo cáo thuế và tiền thuế phải nộp

Công ty hợp danh

Công ty hợp danh là mô hình doanh nghiệp đặc biệt quan trọng trong những mô hình doanh nghiệp hiện hành. Theo định nghĩa tại Điều 177 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty hợp danh là doanh nghiệp trong đó :
“ a ) Phải có tối thiểu 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh thương mại dưới một tên chung ( sau đây gọi là thành viên hợp danh ). Ngoài những thành viên hợp danh, công ty hoàn toàn có thể có thêm thành viên góp vốn ;
b ) Thành viên hợp danh phải là cá thể, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bằng hàng loạt gia tài của mình về những nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty ;
c ) Thành viên góp vốn chỉ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ của công ty trong khoanh vùng phạm vi số vốn đã góp vào công ty .
2. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp .
3. Công ty hợp danh không được phát hành bất kể loại sàn chứng khoán nào. ”
Trên đây là ví dụ về những mô hình doanh nghiệp hiện hành theo lao lý của pháp lý Nước Ta. Mỗi mô hình doanh nghiệp sẽ được kiểm soát và điều chỉnh riêng không liên quan gì đến nhau và đơn cử, bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm tại những bài viết khác của Phan Law Vietnam trên website https://laodongdongnai.vn hoặc trực tiếp liên hệ với chúng tôi trải qua :

PHAN LAW VIETNAM
Hotline: 1900.599.995 – 0794.80.8888
Email: info@phan.vn

Xem thêm: Quy định chung về Báo cáo tài chính theo thông tư 133 – KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP

Chia sẻ :
Pin on PinterestPinterestShare on LinkedInLinkedin

Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Doanh Nghiệp

sex nhat mup

Đề xuất cho bạn