phim sex tog hopHiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (Vietnam Logistics Business Association) là gì?

phimsextoghopHiệphộiDoanhnghiệpdịchvụLogisticsViệtNam(VietnamLogist

Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam là tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp của những tổ chức triển khai, doanh nghiệp và những công dân Việt Nam trong hoạt động giải trí thương mại giao nhận kho vận, dịch vụ logistics theo Luật Thương mại .

07-11-2019

07-11-2019

Bạn đang đọc: Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (Vietnam Logistics Business Association) là gì?

07-11-2019

07-11-2019

07-11-2019

vla-logoHình minh hoạ ( Nguồn : aflvn )

Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam

Khái niệm

Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam có tên tiếng Anh là Vietnam Logistics Business Association – VLA.

Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (dưới đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các tổ chức, doanh nghiệp và các công dân Việt Nam trong hoạt động thương mại giao nhận kho vận, dịch vụ logistics theo Luật Thương mại.

Tự nguyện thành lập, không vụ lợi, nhằm mục đích hợp tác, liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong việc phát triển nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên; trên cơ sở đó hội nhập với các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực này trong khu vực và trên thế giới theo qui định của pháp luật.

Xem thêm: Htkk: Hướng Dẫn Cài Đặt Htkk 3.8.2, Cách Cài Htkk, Sử Dụng Htkk 4

Chức năng của Hiệp hội

– Tuyên truyền, vân động, tập hợp hội viên tham gia tích cực trong những hoạt động giải trí thương mại giao nhận kho vận, dịch vụ logistics theo qui định của pháp lý của Việt Nam .- Đại diện và bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của hội viên trong những hoạt động giải trí tương quan đến nghành hoạt động giải trí của Hiệp hội theo qui định của pháp lý và Điều lệ Hiệp hội .- Tư vấn, phản biện những nội dung tương quan đến nghành hoạt động giải trí của Hiệp hội theo qui định của pháp lý ; làm cầu nối giữa những hội viên của Hiệp hội với những cơ quan hữu quan nhằm mục đích xử lý những yếu tố có tương quan đến hoạt động giải trí của Hiệp hội trong khuôn khổ pháp lý qui định .- Hỗ trợ hội viên trong việc không thay đổi, lan rộng ra và tăng trưởng những hoạt động giải trí điều tra và nghiên cứu, khoa học – kĩ thuật, tư vấn, góp vốn đầu tư điều tra và nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ tiên tiến trong dịch vụ thương mại theo qui định của pháp lý tương quan đến nghành hoạt động giải trí của Hiệp hội .- Xúc tiến công tác làm việc điều tra và nghiên cứu, khoa học – kĩ thuật, tư vấn, góp vốn đầu tư nghiên cứu và điều tra, chuyển giao khoa học công nghệ tiên tiến trong dịch vụ thương mại ; tư vấn, tổ chức triển khai, hợp tác tổ chức triển khai hội nghị, hội thảo chiến lược về nghành nghề dịch vụ tương quan đến hoạt động giải trí của Hiệp hội theo qui định của pháp lý .

(Tài liệu tham khảo: Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam)

Diệu Nhi

Xem thêm: Lịch nộp thuế tháng 4/2021: Các loại báo cáo thuế và tiền thuế phải nộp

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/hiep-hoi-doanh-nghiep-dich-vu-logistics-viet-nam-vietnam-logistics-business-association-la-gi-4220191107120650259.htm

Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Doanh Nghiệp

phim sex tog hop

Đề xuất cho bạn