phim sex á hậuCách tính thuế theo phương pháp khoán từ ngày 01/8/2021

phimsexáhậuCáchtínhthuếtheophươngphápkhoántừngày01/8/2021:Phươngphá

Phương pháp khoán là chiêu thức tính thuế theo tỷ suất trên lệch giá khoán do cơ quan thuế xác lập để tính mức thuế khoán. Cách tính thuế theo giải pháp khoán từ ngày 01/8/2021 dưới đây vận dụng so với hộ, cá thể kinh doanh thương mại có lệch giá trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng .

Quy định về phương pháp khoán

Căn cứ Điều 7 Thông tư 40/2021 / TT-BTC, giải pháp tính thuế so với hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại nộp thuế theo giải pháp khoán được lao lý như sau :

– Phương pháp khoán được áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thuộc trường hợp nộp thuế theo phương pháp kê khai và không thuộc trường hợp nộp thuế theo từng lần phát sinh.

Bạn đang đọc: Cách tính thuế theo phương pháp khoán từ ngày 01/8/2021

– Hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại nộp thuế theo giải pháp khoán ( Hộ khoán ) không phải thực thi chính sách kế toán. Hộ khoán sử dụng hóa đơn lẻ phải tàng trữ và xuất trình cho cơ quan thuế những hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, hồ sơ chứng tỏ sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ hợp pháp khi ý kiến đề nghị cấp, kinh doanh bán lẻ hóa đơn theo từng lần phát sinh. Riêng trường hợp hộ khoán kinh doanh thương mại tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế tài chính cửa khẩu trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta phải triển khai việc tàng trữ hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, hồ sơ chứng tỏ sản phẩm & hàng hóa hợp pháp và xuất trình khi cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền nhu yếu .

– Hộ khoán kinh doanh không trọn năm (không đủ 12 tháng trong năm dương lịch) bao gồm: Hộ khoán mới ra kinh doanh, hộ khoán kinh doanh thường xuyên theo thời vụ, hộ khoán ngừng, tạm ngừng kinh doanh. Đối với hộ khoán kinh doanh không trọn năm, mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định hộ khoán không phải nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), không phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là doanh thu tính thuế TNCN của một năm dương lịch (12 tháng); doanh thu tính thuế thực tế để xác định mức thuế khoán phải nộp trong năm là doanh thu tương ứng với số tháng thực tế kinh doanh.

Ví dụ : Ông B mở màn kinh doanh thương mại từ tháng 4/2022, dự kiến có lệch giá khoán của 09 tháng trong thực tiễn kinh doanh thương mại là 90 triệu đồng ( trung bình 10 triệu đồng / tháng ) thì lệch giá tương ứng của một năm ( 12 tháng ) là 120 triệu đồng ( > 100 triệu đồng ). Như vậy, ông B thuộc diện phải nộp thuế GTGT, phải nộp thuế TNCN tương ứng với lệch giá trong thực tiễn phát sinh từ tháng 4/2022 là 90 triệu đồng .
– Hộ khoán khai thuế theo năm, nộp thuế theo thời hạn ghi trên thông tin nộp tiền của cơ quan thuế. Trường hợp hộ khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp, kinh doanh nhỏ theo từng số thì hộ khoán khai thuế, nộp thuế riêng so với doanh thu phát sinh trên hóa đơn đó theo từng lần phát sinh .
Xem thêm : Cách tính thuế hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại mới nhất
cách tính thuế theo phương pháp khoánCách tính thuế theo phương pháp khoán từ ngày 01/8/2021 (Ảnh minh họa)
 

Cách tính thuế khoán

* Căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế so với hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại là lệch giá tính thuế và tỷ suất thuế tính trên lệch giá .

* Doanh thu tính thuế

Xem thêm: 3 Cách tiếp cận khách hàng doanh nghiệp đỉnh cao dành cho người mới

Doanh thu tính thuế GTGT và lệch giá tính thuế TNCN so với hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại là lệch giá gồm có thuế ( trường hợp thuộc diện chịu thuế ) của hàng loạt tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền đáp ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ những hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, gồm có cả những khoản thưởng, tương hỗ đạt doanh thu, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán giao dịch, chi tương hỗ bằng tiền hoặc không bằng tiền ; những khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội, phí thu thêm được hưởng theo lao lý ; những khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác ( chỉ tính vào lệch giá tính thuế TNCN ) ; lệch giá khác mà hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền .

* Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu

– Tỷ lệ thuế tính trên lệch giá gồm tỷ suất thuế GTGT và tỷ suất thuế TNCN vận dụng chi tiết cụ thể so với từng nghành nghề dịch vụ, ngành nghề theo hướng dẫn tại Phụ lục I phát hành kèm theo Thông tư 40/2021 / TT-BTC .
– Trường hợp hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại hoạt động giải trí nhiều nghành nghề dịch vụ, ngành nghề thì hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại triển khai khai và tính thuế theo tỷ suất thuế tính trên lệch giá vận dụng so với từng nghành nghề dịch vụ, ngành nghề. Trường hợp hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại không xác lập được lệch giá tính thuế của từng nghành nghề dịch vụ, ngành nghề hoặc xác lập không tương thích với thực tiễn kinh doanh thương mại thì cơ quan thuế thực thi ấn định lệch giá tính thuế của từng nghành, ngành nghề theo lao lý của pháp lý về quản trị thuế .

* Công thức tính thuế

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT
Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN
Xem chi tiết cụ thể : Tỷ lệ thuế ( thuế suất ) ngành, nghề sản xuất kinh doanh thương mại của hộ, cá thể kinh doanh thương mại

Lưu ý: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đáp ứng điều kiện nộp thuế theo phương pháp kê khai nếu cơ quan thuế đã quản lý thuế theo phương pháp khoán trước thời điểm ngày 01/8/2021 và không có yêu cầu chuyển đổi phương pháp tính thuế thì tiếp tục nộp thuế theo phương pháp khoán đến hết kỳ tính thuế năm 2021.

Xem thêm: Phát triển doanh nghiệp bền vững nhờ giải pháp Marketing tổng thể

Trên đây là cách tính thuế theo phương pháp khoán từ ngày 01/8/2021 theo Thông tư 40/2021/TT-BTC. Nếu bạn đọc có vướng mắc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ nhanh nhất.

>> Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công

>> 8 quy định cơ bản cần biết thuế giá trị gia tăng

Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Doanh Nghiệp

phim sex á hậu

Đề xuất cho bạn