Dịch vụ khách hàng Taobaotim viec lam o nha trang2022

DịchvụkháchhàngTaobaotimvieclamonhatrang2022:DịchvụkháchhàngTaobaot

Dịch vụ khách hàng Taobaotim viec lam o nha trang2022

Dịch vụ khách hàng Taobao

tim viec lam o nha trang Dịch vụ khách hàng TaobaoĐịa chỉ:

Hải Dương

yêu cầu về giới tính:

Giống cái

tuổi:

18+

tim viec lam o nha trang Dịch vụ khách hàng TaobaoNăm làm việc:

vô hạn

số lượng:

26

tim viec lam o nha trang Dịch vụ khách hàng TaobaoTiền lương:

500.000 / giờ

tim viec lam o nha trang Dịch vụ khách hàng TaobaoYêu cầu công việc:

tim viec lam o nha trang

  Dịch vụ khách hàng TaobaoĐiều kiện ứng tuyển:

  Dịch vụ khách hàng Taobao

  1. Cô. Chuyên ngành kế toán hoặc quản lý tài chính, cần cù và tận tâm, tác phong làm việc nghiêm túc, tận tâm và trách nhiệm, có chất lượng chuyên môn tốt;
  2. Có kiến ​​thức sản phẩm nhất định.
  3. Có phẩm chất cá nhân và đạo đức nghề nghiệp tốt, trình độ cao đẳng trở lên, tuổi từ 26 trở lên, không hạn chế về chuyên ngành, giới tính;
  4. Công việc sáng tạo, kiên cường, chịu được áp lực, giỏi tìm kiếm đột phá, chớp thời cơ trong khó khăn.
  5. Có trình độ ngoại ngữ và viết lách tốt, có khả năng tiếp thị, ý thức phục vụ và tinh thần làm việc nhóm tốt;
  6. Nhân sự vững vàng về chuyên môn, giỏi về xây dựng tổ chức, phân bổ tuyển dụng và quản lý hiệu quả công việc, am hiểu các quy định pháp luật có liên quan;
  7. Có kinh nghiệm về dịch vụ khách hàng hoặc trợ lý vận hành;
  8. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên kinh nghiệm bán hàng trong ngành giáo dục đào tạo hoặc các ngành liên quan;
  tim viec lam o nha trang

  Đề xuất cho bạn