Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)viec lam an giang2022

Côngnhântổnghợp,nhânviênvậnhành(nhânviênnghỉđông/côngnhânngắnhạn

Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)viec lam an giang2022

Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)

viec lam an giang Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)Địa chỉ:

Tân An

yêu cầu về giới tính:

Nam giới

tuổi:

18+

viec lam an giang Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)Năm làm việc:

3 năm trở lên

số lượng:

6

viec lam an giang Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)Tiền lương:

550.000 / giờ

viec lam an giang Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)Yêu cầu công việc:

viec lam an giang

  Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)Điều kiện ứng tuyển:

  Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)

  1. Sử dụng thành thạo các loại phần mềm văn phòng để xử lý văn bản, lưu đồ cấu trúc, v.v.
  2. Hơn 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan;
  3. Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng Word, Excel.
  4. Máy tính có kinh nghiệm
  5. Quen thuộc với các nền tảng phát triển truyền thông xã hội khác nhau như google \ facebook \ LinkedIn, trải nghiệm phát triển nền tảng phát triển khác tốt hơn.
  6. Hơn hai năm kinh nghiệm làm việc liên quan trong lĩnh vực tiếp thị và phát triển kênh, có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương trong ngành may mặc và giày thể thao trẻ em và ưu tiên dự trữ nguồn khách hàng nhất định;
  7. Hơn 7 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý nhân sự, trong đó có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương;
  8. Làm việc nghiêm túc, tỉ mỉ và chu đáo;
  viec lam an giang

  Đề xuất cho bạn